top of page

About

NL

 

Een algemene constante in mijn werk is het telkens teruggrijpen naar de natuur in de meest ruime betekenis.
Het creatieproces gebeurt in golfbewegingen, in opstoten van veel en weinig, van het experiment met de materie en de verf naar nieuwe technieken en mogelijkheden, van symboliek en mythische verhalen tot het uitpuren van de essentie in landschappen, vegetatie en het in - en uitzoomen van het beeld.  Het zoekproces is eindeloos.


Zo is ook een recente reeks schilderijtjes ontstaan met bijenwas op aluminiumplaat.

De nieuwe acrylverfschilderijen naar landschappen krijgen een gedempter en zachter karakter, soms zelfs met vrij monochrome kleurvlakken. Sommige landschappen worden bijna fluïde en verdwijnen haast voor het oog van de toeschouwer. Hier ga ik meer in lagen werken, een spel van rasters, vlakken, lijnen, cirkels en druppels komt tevoorschijn. Er is tegelijk een verlangen naar uitpuren, naar uitkomen bij een essentie, naar verdieping en verinnerlijking. 

 

ENG

A general theme in my work is nature in its broadest sense.

The creation process happens in waves, in bursts of abundance and scarcity, from experimenting with materials and paint to exploring new techniques and possibilities, from symbolism and mythical stories to refining the essence in landscapes. The searching process is endless.

In this way a recent series of small paintings has been created using beeswax on aluminium plates.

Some landscapes become almost fluid and seem to disappear before the viewer's eye.

Here I will work in layers, revealing a play of grids, shapes, lines, circles and drips.

At the same time there is a desire for purification, for deepening and internalization.

bottom of page